Hledat

Výrobci

Way Drive (řiditelný)

Říditelný záložák originální dvouplášťové kulaté konstrukce, jehož tvar vrchlíku je nesymetricky uzpůsoben pro dopředný řiditelný let!  Spojuje výhody řiditelnosti se snadností balení a spolehlivostí otevírání. 

Více informací


14 116 Kč vč. DPH

Zákazníci, kteří koupili toto zboží, koupili také:

Záložní padák WAY DRIVE je jedinečným produktem, který kombinuje výhody řiditelnosti a snadnosti a spolehlivosti otevírání! Tento záložák originální dvouplášťové kulaté konstrukce, jehož tvar vrchlíku je nesymetricky uzpůsoben pro dopředný let můžete opravdu za určitých podmínek řídit!

 

Chce to ale už opravdu něco umět a být ve vzduchu v pohodě, ikdyž jde do tuhého.... tak jestli si opravu hodně věříš, můžeš si koupit něco ještě více létavějšího ZDE - pokud je opak pravdou jdi do něčeho co nikam neletí, když boduješ o život a koukej na normální kulaté záložky !!!

 

Výhody:

(oproti systémům typu "delta" je to opravdu jiné kafe)
 • spolehlivost otevírání (není třeba porovnávat, protože kulatá vs. delta - je známá neznámá)
 • dopředná rychlost je menší než pádová (dá se ovládat, ale není to taková rána, když to neuřídíte)
 • balení velmi podobné běžným kulatým ZP (každý dobrý balič to zvládne na první dobrou)
 • velikost a objem zbalené ZP (není to rogalo co má >40m2)
 • lze balit do standardních kontejnerů (nekteří výrobci sedaček mají jako nedílnou součást kliky uvolňovače)
 • snížené riziko vzájemného zamotání vrchlíků (díky dopředné rychlosti = shodné s deltou)
 • nejsou nezbytně nutné odhazovací karabiny, vřele je však výrobce doporučuje (některé delty také)
 • nízké hodnoty opadání lepší jak kulaté ZP a blízké jako ZP Delta 

 

Doporučení výrobce:
Pro maximální využití všech vlastností záchranného systému Way Drive, pilot musí odhodit a nebo zabalit hlavní padák. Doporučujeme proto používat rychlo odhazovací karabinami. Rychlé zabalení paraglidingového padáku je důležité pro všechny typy záložních padáků. A to hned z několika duvodů 1) poškozený padák může rotovat a navinout se kolem záložního padáku 2) Nezbalený a plně nafouknutý paraglidingový padák může vytvořit vztlak a vyosit záložní padák (režim "sekera") a tím mu zmenšit reálnou účinnou plochu a zvětšit opadání.

 

typWAY DRIVE - LWAY DRIVE - XL
ploch (m2) 34 37,5
Max. vzletová hmotnost 120 kg 140 kg
Min. vzletová hmotnost 70 kg 90 kg
Doporučená vzletová hmotnost 105kg 120 kg
Počet panelů (dílů) 18 (54) 18 (54)
Počet šňůr a/ bearing: 18
b/ median: 2
a/ bearing: 18
b/ median: 2
Opadání (m/s) 4,1 m/s 4,2 m/s
Rychlost letu 1,8 m/s 1,8 m/s
Rozměry zabaleného padáku 30x20x12 cm 30x20x13 cm
Celková váha s kontejnerem 2,40kg 2,65kg
Certifikát AFNOR AFNOR

 

Tvar vrchlíku Way Drive je navrženproporcionálně a je nesymetricky uzpůsoben pro dopředný let. Průměrná rychlost letu se pohybuje kolem 1,8m/s. Vzniklá vztlaková síla zmenšuje opadání a prudce zvýší stabilitu padáku v turbolenci. Pro Way Drive byla vytvořena částečně dvouplášťová konstrukce pro podporu rychlého plnění vrchlíku. Výhody této konstrukce oproti běžným řiditelným záložním padákům spočívají především v jednoduchosti použití, běžném způsobu balení a 100% spolehlivosti. Vrchlík se skládá z 54 dílů. Materiál použitý pro jeho výrobu z větší části ovlivní letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. Way Drive je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33%. Nosný popruh má pevnost < 2000 daN

Co nabízí řiditelný pilotní systém WAY DRIVE nového?
Je to především možnost řídit náš let na záchranném padáku


Konstruktér Tomáš Brauner k tomu napsal:Jako závodní pilot, který ročně nalétá spoustu hodin v náročných podmínkách, jsem se několikrát setkal nebo slyšel příběhy pilotů, kteří se po vytažení záložního padáku nekontrolovaně snášeli k zemi, bez možnosti vyhnout se nevhodnému místu přistání. Jen za rok 2003 vím o dvou nebezpečně vyhlížejících situacích, do kterých se může dostat opravdu každý pilot nehledě na jeho zkušenosti. Jedním z nich byl Olivier Rossel ( 11rank PWC 03 ), kterému se padák po masivním kolapsu na speedu zavřel do velké kravaty. Protože jedna s nosných šňůr byla převlečena přes horní potah padáku, neměl šanci padák opět uvést do letového stavu. Po otevření záložního padáku byl několik dlouhých minut snášen větrem na elektrické vedení. Minul je, ale …. Dalším podobný příběh zažila v témže roce Elisabeth Rauchenberger ( mistrině Swis 2003, vicemistrine PWC 2003 ), kterou vítr zanesl do města, kde přistála pár metrů od trolejí.

Manuál

Technický popis padáku Way Drive
Možnosti použití
Way Drive byl navržen a testován jako paraglidingový záchranný systém. Nebyl navržen ani testován pro parašutismu ani base jump. A jako takový musí být používán jen ve spojení s paraglidingovým (certifikovaným) postrojem.

Komponenty

 • vrchlík, nosné a středové šňůry, nosný popruh
 • vnitřní kontejner s vnitřním a vnějším uchycením pro šňůry a dvěma poutky pro uchycení vytahovací rukojeti.

Pracovní limity
Garantovaná délka životnosti záchranného padáku Way Drive je 10 let, pouze při splnění těchto podmínek:

 • provedení garanční kontroly po 5 letech u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou
 • dodržení intervalu pravidelného přebalení jednou za 12 měsíců u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou
 • záložní padák po každém použití kdy došlo k otevření a letu/pádu na něm, musí být zaslán na kontrolu k výrobci

Údržba

 • padák skladujte v čistém suchém prostředí.
 • vzhledem k použitým materiálům, je nezbytné vyloučit přímé působení slunečního záření. UV záření způsobuje rychlou degradaci především materiálů vrchlíku, proto by neměl být nikdy vystaven přímému slunci.
 • po létání v dešti si zkontrolujte, zdali záložní padák není vlhký, pokud ano, neprodleně jej vysušte a zabraňte tak poškození plísněmi
 • přijde-li padák do kontaktu s mořskou vodou co nejdříve jej opláchněte sladkou vodou a vysušte.
 • znečištění tuky, oleji, nebo jinými chemikáliemi může výrazně snížit pevnost materiálů!!!
 • při transportu by padák neměl být vystaven vyšší teplotě jak 50°C

Opravy
veškeré opravy musí probíhat zásadně u výrobce, jakýkoliv neodborný zásah, nebo úprava může mít za následek selhání systému, za což výrobce nemůže být činěn zodpovědným.

Kontroly
 před každým letem je nutné zkontrolovat zavření zajištění venkovního kontejneru jehlou, tak aby během letu nedošlo k samovolnému otevření! - padák je nutné pravidelně přebalovat, vzhledem k použitým materiálům si můžeme dovolit prodloužit interval mezi jednotlivým přebalením na 12 měsíců, JE NUTNÉ JEJ DODRŽOVAT, při delším zabalení ZP dochází k prodlevě při otevíraní. - každé přebalení je nutné evidovat v servisní knížce

Záruční podmínky
Pokud byly kontroly a přebalení řádně evidovány v servisní knížce, pokud byly dodrženy podmínky pracovních limitů, údržby a opravy, pokud padák nebyl dlouhodobě vystaven UV záření, je záruka poskytovaná výrobcem 6 let ode dne prodeje.

Použití záložního padáku
- je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto a zkontrolovat tak funkčnost vnějšího kontejneru, který není dodáván jako součást padáku Way Drive
- vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 4 – 9 kg
odhození záložního padáku ( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
- pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň se padák odhodí směrem do volného prostoru.
- kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeť ZP je nutné odhodit společně s kontejnerem)
Důležité: pokud jste pravák a záložní padák je nachystán v postroji na odhození na pravou stranu, je nutné jej napravo. V opačném případě riskujete, že popruhy spojující ZP a postroj povedou přes obličejovou část a mohou při dynamickém otevření ZP způsobit úraz.
- po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu.
- zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“
- řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku
- jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.


Vrchlík, Šňůry a Nosný Popruh Way Drive je záchranný padák dvouplaštové konstrukce z velkým množstvím plnicích otvorů uzpůsobených tak aby umožnily co možná nejrychlejší otevření a řiditelný dopředný pohyb. Je navržen tak, aby bezpečně vydržel otevření při volném pádu a dokázal utlumit otevírací ráz. Specielní důraz při vývoji byl kladen i na stabilitu, která je díky dopřednému pohybu veliká. Co je to zdvojené plnění, neboli dvoupláštová konstrukce a k čemu složí? Více jak dvojnásobně zkrátí dobu nutnou otevření ZP. Po úplném otevření zůstávají plnící otvory částečně otevřené a proudí jimi vzduch směrem proti pohybu ZP a snižuje se tím opadání a zvyšuje stabilita ZP. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. Way Drive je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82. Další částí jsou šňůry, padák má 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu ZP. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33% Nosný popruh má pevnost < 2000 daN
Vnitřní kontejner
Je vyroben z lehkých ale dostatečně pevných materiálů, jeho součástí jsou dvě vnitřní a dvě vnější lemovky s gumami pro uchycení šňůr, dvě oka pro uchycení otevírací rukojeti. Oka pro uchycení šňůr na vnější straně kontejneru jsou důležitá z bezpečnostních i funkčních důvodů. Slouží k tomu aby kontejner zůstal po odhození zajištěn a zavřen do vzdálenosti minimálně 1m. A to ze dvou důvodů, aby nedošlo k samovolnému otevření vnitřní kontejneru ihned po vytažení z vnějšího kontejneru. A také proto, aby se při odhození ZP začal otevírat v bezpečné vzdálenosti za aerodynamickým úplavem vytvořeným vaší tělem a zabránilo se tak nechtěnému zpoždění otevírání, nebo přisátí ZP k tělu pilota. Proto změnu vnitřního kontejneru musíte vždy konzultovat s výrobcem!


Venkovní kontejner

Dnes už většina moderních paraglidingových sedaček má integrovaný kontejner s otevírací rukojetí. Montáž ZP do vnějšího kontejneru musí provádět osoba pověřená výrobcem sedačky, nebo ZP, nebo autorizovaný dealer. I tak doporučujeme provádět si poté kontrolu funkčnosti záchranného systému jako celku pravidelně sami. A to tak, že si doma nebo v přírodě zavěsíte sedačku a zkusíte vytáhnout ZP. Nejprve pomalu, tak aby jste si mohli prohlédnout jak je vnější kontejner uzavřen. Poté v letové poloze se snažíte vytáhnout ZP z vnějšího kontejneru. Otevírací, lépe vytahovací síla by se měla pohybovat v rozmezí 4 - 9 kg

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně