Hledat

Výrobci

Blue Way

Záložák Blue Way je NEJ prodávanější model EasyFLY - se středovou šňůrou ale se zdvojeným plněním = dvouplášťovou konstrukcí, tento tvar lépe tlumí kývání a otvory navíc usnadňují rychlé plnění. Je však stále snadno zabalitelný jako klasická PG záložka!

Více informací


13 658 Kč vč. DPH

 

typBLUE WAY- XL
plocha (m²) 34
Max. letová váha 120 kg
Min. letová váha 75 kg
Doporučená celková váha 101kg
Počet panelů (dílů) 18 (72)
Počet šňůr a/ bearing: 18
b/ median: 2
Opadání (m/s) 4,4 m/sec
Rozměry zabaleného padáku 300x200x120 cm
Celková váha s kontejnerem 2,3kg
certifikát DHV GS-02-0081-00

U padáku Blue Way je navržen proporcionální tvar vrchlíku se středovou šňůrou a zdvojeným plněním-dvouplášťovou konstrukcí, tak aby se optimalizoval poměr použitého materiálu a projektované plochy. Vrchlík se skládá z 72 dílů. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. Blue Way je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33%. Nosný popruh má pevnost < 2000 daN

Založní padák Blue Way jsme prověřovali v praxi tím nejtežším způsobem a dvakrát skočili ze Žďákovského mostu, který je vysoký jen 43m. Padáky se otevřely po 14 a 16 metrech volného pádu. Při tomto pokusu jsme skákali z menší výšky něž je světový rekord ve BASE JUMP.

Manuál

Vítáme vás mezi našimi zákazníky a děkujeme za vloženou důvěru. Vybrat si jako svůj záchranný padák Blue Way je výborná volba. Při vývoji každého typu záchranného systému prověřujeme materiál, technologii výroby i letové charakteristiky opakovanými shozy z letadla při vyšších rychlostech a náročných meteorologických podmínkách. Vývoj byl ukončen úspěšným absolvováním DHV testů. Před vašim prvním letem s Blue Way si prostudujte příručku a ujistěte se, že záchranný systém máte funkčně připraven k letu

IMPORTANT!

Tak jak jste padák obdržely splňuje normu testu DHV, jakékoli změny, zásahy do konstrukce jsou nepřípustné a anulují test. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za případné škody na osobách a majetku, které mohou vzniknout v souvislosti se nevhodným použitím tohoto záchranného systému

Technický popis padáku Blue Way

Možnosti použití
Blue Way byl navržen a testován jako paraglidingový záchranný systém. Nebyl navržen ani testován pro parašutismu ani base jump. A jako takový musí být používán jen ve spojení s paraglidingovým (certifikovaným) postrojem.

Komponenty
- vrchlík, nosné a středové šňůry, nosný popruh
- vnitřní kontejner s vnitřním a vnějším uchycením pro šňůry a dvěma poutky pro uchycení vytahovací rukojeti.

Pracovní limity
Garantovaná délka životnosti záchranného padáku Blue Way je 10 let, pouze při splnění těchto podmínek:
- provedení garanční kontroly po 5 letech u výrobce, nebo výrobcem určeného servisní centra
- dodržení intervalu pravidelného přebalení jednou za 12 měsíců u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou
- záložní padák po každém použití kdy došlo k otevření a letu na něm, musí být zaslán na kontrolu k výrobci

Údržba
- Padák skladujte v čistém suchém prostředí.
- vzhledem k použitým materiálům, je nezbytné vyloučit přímé působení slunečního záření. UV záření způsobuje rychlou degradaci především materiálů vrchlíku, proto by neměl být nikdy vystaven přímému slunci.
- Po létání v dešti si zkontrolujte, zdali záložní padák není vlhký, pokud ano, neprodleně jej vysušte a zabraňte tak poškození plísněmi
- Přijde-li padák do kontaktu s mořskou vodou co nejdříve jej opláchněte sladkou vodou a vysušte.
- Znečištění tuky, oleji, nebo jinými chemikáliemi může výrazně snížit pevnost materiálů!
- Při transportu by padák neměl být vystaven vyšší teplotě jak 50°C

Opravy
- veškeré opravy musí probíhat zásadně u výrobce, Jakýkoliv neodborný zásah, nebo úprava může mít za následek selhání systému, za což výrobce nemůže být činěn zodpovědným.

Kontroly
- před každým letem je nutné zkontrolovat zavření zajištění venkovního kontejneru jehlou, tak aby během letu nedošlo k samovolnému otevření!
- padák je nutné pravidelně přebalovat, vzhledem k použitým materiálům si můžeme dovolit prodloužit interval mezi jednotlivým přebalením na 12 měsíců, JE NUTNÉ JEJ DODRŽOVAT, při delším zabalení ZP dochází k prodlevě při otevíraní.
- každé přebalení je nutné evidovat v servisní knížce

Záruční podmínky
Pokud byly kontroly a přebalení řádně evidovány v servisní knížce, pokud byly dodrženy podmínky pracovních limitů, údržby a opravy, pokud padák nebyl dlouhodobě vystaven UV záření, je záruka poskytovaná výrobcem 6 let ode dne prodeje.

Použití záložního padáku

- je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto a zkontrolovat tak funkčnost vnějšího kontejneru, který není dodáván jako součást padáku Blue Way
- vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 6-12 kg

odhození záložního padáku( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
- pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň sepadák odhodí směrem do volného prostoru.
- kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeťZP je nutné odhodit společně s kontejnerem)

Důležité :
pokud jste pravák a záložní padák je nachystán v postroji na odhození na pravou stranu, je nutné jej napravo. V opačném případě riskujete, že popruhy spojující ZP a postroj povedou přes obličejovou část a mohou při dynamickém otevření ZP způsobit úraz.

- po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu.
- zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“
- řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku
- jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.

Vrchlík, Šňůry a Nosný Popruh
Nejdůležitější částí ZP je vrchlík. U padáku Blue Way je navržen proporcionální tvar vrchlíku se středovou šňůrou a zdvojeným plněním, tak aby se optimalizoval poměr použitého materiálu a projektované plochy. Vrchlík se skládá z 72 dílů. Co je to zdvojené plnění, neboli dvoupláštová konstrukce a k čemu složí? Více jak dvojnásobně zkrátí dobu nutnou otevření ZP. Po úplném otevření zůstávají plnící otvory částečně otevřené a proudí jimi vzduch směrem proti pohybu ZP a snižuje se tím opadání a zvyšuje stabilita ZP. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. Blue Way je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu ZP. Šňůry 427439 mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33% Nosný popruh má pevnost < 2000 daN

Vnitřní kontejner
Je vyroben z lehkých ale dostatečně pevných materiálů, jeho součástí jsou dvě vnitřní a dvě vnější lemovky s gumami pro uchycení šňůr, dvě oka pro uchycení otevírací rukojeti. Oka pro uchycení šňůr na vnější straně kontejneru jsou důležitá z bezpečnostních i funkčních důvodů. Slouží k tomu aby kontejner zůstal po odhození zajištěn a zavřen do vzdálenosti minimálně 1m. A to ze dvou důvodů, aby nedošlo k samovolnému otevření vnitřní kontejneru ihned po vytažení z vnějšího kontejneru. A také proto, aby se při odhození ZP začal otevírat v bezpečné vzdálenosti za aerodynamickým úplavem vytvořeným vaší tělem a zabránilo se tak nechtěnému zpoždění otevírání, nebo přisátí ZP k tělu pilota. Proto změnu vnitřního kontejneru musíte vždy konzultovat s výrobcem!

Venkovní kontejner
Dnes už většina moderních paraglidingových sedaček má integrovaný kontejner s otevírací rukojetí. Montáž ZP do vnějšího kontejneru musí provádět osoba pověřená výrobcem sedačky, nebo ZP, nebo autorizovaný dealer. I tak doporučujeme provádět si poté kontrolu funkčnosti záchranného systému jako celku pravidelně sami. A to tak, že si doma nebo v přírodě zavěsíte sedačku a zkusíte vytáhnout ZP. Nejprve pomalu, tak aby jste si mohli prohlédnout jak je vnější kontejner uzavřen. Poté v letové poloze se snažíte vytáhnout ZP z vnějšího kontejneru. Otevírací, lépe vytahovací síla by se měla pohybovat v rozmezí 6-10 kg

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně