Hledat

Výrobci

Way Richly

WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro acro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extremně rychlým otevíráním

Více informací


Ceny vidí jen přihlášení
uživatelé s autorizací

 

typWAY RICHLY
ploch (m2) 23
Max. letová váha 100 kg
Min. letová váha 50 kg
Doporučená celková váha 100 kg
Počet panelů (dílů) 16 - (32)
Počet šňůr a/ bearing: 16
b/ median: 2
Opadání (m/s) 5,8 m/s
Rozměry zabaleného padáku 280x90x90 mm
Celková váha s kontejnerem 1,3 kg
Certifikát firemní test

 

Možnosti použití

WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro acro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extremně rychlým otevíráním!

Way Richly je navržen pro situace, kdy dojde:
- k selhání nebo vzájemnému zamotání se křídla s hlavním záchranným padákem.
- k pádu pilota do vrchlíku. Way Richly je velice kompaktně spojen s rukojetí a to mu umožňuje snadné a přesné odhození
- dále je vhodný pro jeho nízkou hmotnost 1,3kg a kompaktnost pro ty, kteří rádi chodí po horách s padákem a pro piloty motorových padáků.

Manuál

Možnosti použití
WAY RICHLY byl navržen a testován jako paraglidingový záchranný systém. Nebyl navržen ani testován pro parašutismu ani base jump. A jako takový musí být používán jen ve spojení s paraglidingovým (certifikovaným) postrojem.

Komponenty
- vrchlík, nosné a středové šňůry, nosný popruh - vnitřní kontejner s vnitřním a vnějším uchycením pro šňůry a dvěma poutky pro uchycení vytahovací rukojeti.

Pracovní limity
Garantovaná délka životnosti záchranného padáku WAY RICHLY je 10 let, pouze při splnění těchto podmínek: - provedení garanční kontroly po 5 letech u výrobce, nebo výrobcem určeného servisní centra - dodržení intervalu pravidelného přebalení jednou za 12 měsíců u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou - záložní padák po každém použití kdy došlo k otevření a letu na něm, musí být zaslán na kontrolu k výrobci

Údržba
- Padák skladujte v čistém suchém prostředí. - vzhledem k použitým materiálům, je nezbytné vyloučit přímé působení slunečního záření. UV záření způsobuje rychlou degradaci především materiálů vrchlíku, proto by neměl být nikdy vystaven přímému slunci. - Po létání v dešti si zkontrolujte, zdali záložní padák není vlhký, pokud ano, neprodleně jej vysušte a zabraňte tak poškození plísněmi - Přijde-li padák do kontaktu s mořskou vodou co nejdříve jej opláchněte sladkou vodou a vysušte. - Znečištění tuky, oleji, nebo jinými chemikáliemi může výrazně snížit pevnost materiálů! - Při transportu by padák neměl být vystaven vyšší teplotě jak 50°C

Opravy
- veškeré opravy musí probíhat zásadně u výrobce, Jakýkoliv neodborný zásah, nebo úprava může mít za následek selhání systému, za což výrobce nemůže být činěn zodpovědným. Kontroly - před každým letem je nutné zkontrolovat zavření zajištění venkovního kontejneru jehlou, tak aby během letu nedošlo k samovolnému otevření! - padák je nutné pravidelně přebalovat, vzhledem k použitým materiálům si můžeme dovolit prodloužit interval mezi jednotlivým přebalením na 12 měsíců, JE NUTNÉ JEJ DODRŽOVAT, při delším zabalení ZP dochází k prodlevě při otevíraní. - každé přebalení je nutné evidovat v servisní knížce

Záruční podmínky
Pokud byly kontroly a přebalení řádně evidovány v servisní knížce, pokud byly dodrženy podmínky pracovních limitů, údržby a opravy, pokud padák nebyl dlouhodobě vystaven UV záření, je záruka poskytovaná výrobcem 6 let ode dne prodeje.

Použití záložního padáku
- je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto - vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 4 - 9 kg

Odhození záložního padáku ( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
- pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň se padák odhodí směrem do volného prostoru. - kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeť ZP je nutné odhodit společně s kontejnerem) - po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu. - zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“ - řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku - jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.

Vrchlík, Šňůry a Nosný Popruh WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro akro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extrémně rychlým otevíráním. Je navržen pro situace, kdyby došlo k selhání nebo vzájemnému zamotání se křídla s hlavním záchranným padákem.
Vrchlík se skládá z 32 dílů. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. WAY RICHLY je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 16 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33%. Nosný popruh má pevnost < 2000 daN
Vnitřní kontejner
Je vyroben z lehkých ale dostatečně pevných materiálů. Je spojen s rukojetí dvěma od sebe vzdálenými a jen 5 cm dlouhými lemovkami, takže po vytažení z vnějšího kontejneru máme v ruce kompaktní balíček, který můžeme odhodit jednoduše a přesně z dostatečnou energií. Oka pro uchycení šňůr na vnější straně kontejneru jsou důležitá z bezpečnostních i funkčních důvodů. Slouží k tomu aby kontejner zůstal po odhození zajištěn a zavřen do vzdálenosti minimálně 1m. A to ze dvou důvodů, aby nedošlo k samovolnému otevření vnitřní kontejneru ihned po vytažení z vnějšího kontejneru. A také proto, aby se při odhození ZP začal otevírat v bezpečné vzdálenosti za aerodynamickým úplavem vytvořeným vaší tělem a zabránilo se tak nechtěnému zpoždění otevírání, nebo přisátí ZP k tělu pilota. Proto změnu vnitřního kontejneru musíte vždy konzultovat s výrobcem!
WAY RICHLY je dodáván s předním kontejnerem, který je vyroben jako mapník s prostorem pro 5 litrů vodního balastu. Jeho upevnění je snadné a kompatibilní s většinu postrojů. Je uchycen do hlavních závěsů, takže při použití jej můžeme vyhodit na libovolnou stranu!

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně