Hledat

Výrobci

Way Richly

WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro acro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extremně rychlým otevíráním

Více informací


13 372 Kč vč. DPH

 

typWAY RICHLY
ploch (m2) 23
Max. letová váha 100 kg
Min. letová váha 50 kg
Doporučená celková váha 100 kg
Počet panelů (dílů) 16 - (32)
Počet šňůr a/ bearing: 16
b/ median: 2
Opadání (m/s) 5,8 m/s
Rozměry zabaleného padáku 280x90x90 mm
Celková váha s kontejnerem 1,3 kg
Certifikát firemní test

 

Možnosti použití

WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro acro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extremně rychlým otevíráním!

Way Richly je navržen pro situace, kdy dojde:
- k selhání nebo vzájemnému zamotání se křídla s hlavním záchranným padákem.
- k pádu pilota do vrchlíku. Way Richly je velice kompaktně spojen s rukojetí a to mu umožňuje snadné a přesné odhození
- dále je vhodný pro jeho nízkou hmotnost 1,3kg a kompaktnost pro ty, kteří rádi chodí po horách s padákem a pro piloty motorových padáků.

Manuál

Možnosti použití
WAY RICHLY byl navržen a testován jako paraglidingový záchranný systém. Nebyl navržen ani testován pro parašutismu ani base jump. A jako takový musí být používán jen ve spojení s paraglidingovým (certifikovaným) postrojem.

Komponenty
- vrchlík, nosné a středové šňůry, nosný popruh - vnitřní kontejner s vnitřním a vnějším uchycením pro šňůry a dvěma poutky pro uchycení vytahovací rukojeti.

Pracovní limity
Garantovaná délka životnosti záchranného padáku WAY RICHLY je 10 let, pouze při splnění těchto podmínek: - provedení garanční kontroly po 5 letech u výrobce, nebo výrobcem určeného servisní centra - dodržení intervalu pravidelného přebalení jednou za 12 měsíců u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou - záložní padák po každém použití kdy došlo k otevření a letu na něm, musí být zaslán na kontrolu k výrobci

Údržba
- Padák skladujte v čistém suchém prostředí. - vzhledem k použitým materiálům, je nezbytné vyloučit přímé působení slunečního záření. UV záření způsobuje rychlou degradaci především materiálů vrchlíku, proto by neměl být nikdy vystaven přímému slunci. - Po létání v dešti si zkontrolujte, zdali záložní padák není vlhký, pokud ano, neprodleně jej vysušte a zabraňte tak poškození plísněmi - Přijde-li padák do kontaktu s mořskou vodou co nejdříve jej opláchněte sladkou vodou a vysušte. - Znečištění tuky, oleji, nebo jinými chemikáliemi může výrazně snížit pevnost materiálů! - Při transportu by padák neměl být vystaven vyšší teplotě jak 50°C

Opravy
- veškeré opravy musí probíhat zásadně u výrobce, Jakýkoliv neodborný zásah, nebo úprava může mít za následek selhání systému, za což výrobce nemůže být činěn zodpovědným. Kontroly - před každým letem je nutné zkontrolovat zavření zajištění venkovního kontejneru jehlou, tak aby během letu nedošlo k samovolnému otevření! - padák je nutné pravidelně přebalovat, vzhledem k použitým materiálům si můžeme dovolit prodloužit interval mezi jednotlivým přebalením na 12 měsíců, JE NUTNÉ JEJ DODRŽOVAT, při delším zabalení ZP dochází k prodlevě při otevíraní. - každé přebalení je nutné evidovat v servisní knížce

Záruční podmínky
Pokud byly kontroly a přebalení řádně evidovány v servisní knížce, pokud byly dodrženy podmínky pracovních limitů, údržby a opravy, pokud padák nebyl dlouhodobě vystaven UV záření, je záruka poskytovaná výrobcem 6 let ode dne prodeje.

Použití záložního padáku
- je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto - vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 4 - 9 kg

Odhození záložního padáku ( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
- pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň se padák odhodí směrem do volného prostoru. - kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeť ZP je nutné odhodit společně s kontejnerem) - po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu. - zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“ - řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku - jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.

Vrchlík, Šňůry a Nosný Popruh WAY RICHLY je proporcionálně tvarovaný dvopláštový záchranný padák vyvinutý pro akro a cross country piloty jako druhý záložní záchranný padák, díky své nízké hmotnosti dvouplášťové konstrukci a krátkým nosným šňůrám se vyznačuje extrémně rychlým otevíráním. Je navržen pro situace, kdyby došlo k selhání nebo vzájemnému zamotání se křídla s hlavním záchranným padákem.
Vrchlík se skládá z 32 dílů. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. WAY RICHLY je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 16 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33%. Nosný popruh má pevnost < 2000 daN
Vnitřní kontejner
Je vyroben z lehkých ale dostatečně pevných materiálů. Je spojen s rukojetí dvěma od sebe vzdálenými a jen 5 cm dlouhými lemovkami, takže po vytažení z vnějšího kontejneru máme v ruce kompaktní balíček, který můžeme odhodit jednoduše a přesně z dostatečnou energií. Oka pro uchycení šňůr na vnější straně kontejneru jsou důležitá z bezpečnostních i funkčních důvodů. Slouží k tomu aby kontejner zůstal po odhození zajištěn a zavřen do vzdálenosti minimálně 1m. A to ze dvou důvodů, aby nedošlo k samovolnému otevření vnitřní kontejneru ihned po vytažení z vnějšího kontejneru. A také proto, aby se při odhození ZP začal otevírat v bezpečné vzdálenosti za aerodynamickým úplavem vytvořeným vaší tělem a zabránilo se tak nechtěnému zpoždění otevírání, nebo přisátí ZP k tělu pilota. Proto změnu vnitřního kontejneru musíte vždy konzultovat s výrobcem!
WAY RICHLY je dodáván s předním kontejnerem, který je vyroben jako mapník s prostorem pro 5 litrů vodního balastu. Jeho upevnění je snadné a kompatibilní s většinu postrojů. Je uchycen do hlavních závěsů, takže při použití jej můžeme vyhodit na libovolnou stranu!

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně