Hledat

Výrobci

Way

WAY je klasický jednoduchý založák. Nejběžnější snadná konstrukce se středovou šňůrou (Apex). Symetrické panely všech dílů, jsou střihově navrženy tak aby byla zajištěn potřebná pružnost a pevnost.  Way je tedy ověřená klasika s nejjednodušším balením.

Více informací


9 797 Kč vč. DPH

WAY je klasický jednoduchý založák certifikovaný dle francouzské normy AFNOR. Nejběžnější snadná konstrukce se středovou šňůrou (Apex). Symetrické panely všech dílů, jsou střihově navrženy tak aby byla zajištěn potřebná pružnost a pevnost.  Way je tedy ověřená klasika s nejjednodušším balením.

Way je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má podle velikosti 13 až 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu. Šňůry mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33%. Nosný popruh má pevnost < 2000 daN

WAY-XL

WAY-XL

TYP

WAY

velikost

M

L

 XL  

 WAY-BI
(tandem)

plocha (m2) 28 33 35 48
zatížení min.(kg) 50 kg 65kg 85kg 140kg
zatížení max.(kg)  70 kg  95kg  125kg  220kg
Celková váha (kg) 2,1 2,2 2,4 3,2
Počet panelů (dílů) 13 (26) 14 (28) 16 (32) 18 (36)
opadání (m/s) 5+ 5+ 5+ 5+
Certifikát AFNOR S- 52- 308

Manuál

Možnosti použití
Way byl navržen a testován jako paraglidingový záchranný systém. Nebyl navržen ani testován pro parašutismu ani base jump. A jako takový musí být používán jen ve spojení s paraglidingovým (certifikovaným) postrojem.

Komponenty
- vrchlík, nosné a středové šňůry, nosný popruh
- vnitřní kontejner s vnitřním a vnějším uchycením pro šňůry a dvěma poutky pro uchycení vytahovací rukojeti.

Pracovní limity
Garantovaná délka životnosti záchranného padáku WAY RICHLY je 10 let, pouze při splnění těchto podmínek: - provedení garanční kontroly po 5 letech u výrobce, nebo výrobcem určeného servisní centra - dodržení intervalu pravidelného přebalení jednou za 12 měsíců u výrobce, nebo osobou výrobcem pověřenou - záložní padák po každém použití kdy došlo k otevření a letu na něm, musí být zaslán na kontrolu k výrobci

Údržba
- Padák skladujte v čistém suchém prostředí.
- vzhledem k použitým materiálům, je nezbytné vyloučit přímé působení slunečního záření. UV záření způsobuje rychlou degradaci především materiálů vrchlíku, proto by neměl být nikdy vystaven přímému slunci.
- Po létání v dešti si zkontrolujte, zdali záložní padák není vlhký, pokud ano, neprodleně jej vysušte a zabraňte tak poškození plísněmi
- Přijde-li padák do kontaktu s mořskou vodou co nejdříve jej opláchněte sladkou vodou a vysušte.
- Znečištění tuky, oleji, nebo jinými chemikáliemi může výrazně snížit pevnost materiálů!
- Při transportu by padák neměl být vystaven vyšší teplotě jak 50°C

Opravy
- veškeré opravy musí probíhat zásadně u výrobce, Jakýkoliv neodborný zásah, nebo úprava může mít za následek selhání systému, za což výrobce nemůže být činěn zodpovědným.

Kontroly
- před každým letem je nutné zkontrolovat zavření zajištění venkovního kontejneru jehlou, tak aby během letu nedošlo k samovolnému otevření!
- padák je nutné pravidelně přebalovat, vzhledem k použitým materiálům si můžeme dovolit prodloužit interval mezi jednotlivým přebalením na 12 měsíců, JE NUTNÉ JEJ DODRŽOVAT, při delším zabalení ZP dochází k prodlevě při otevíraní.
- každé přebalení je nutné evidovat v servisní knížce

Záruční podmínky
Pokud byly kontroly a přebalení řádně evidovány v servisní knížce, pokud byly dodrženy podmínky pracovních limitů, údržby a opravy, pokud padák nebyl dlouhodobě vystaven UV záření, je záruka poskytovaná výrobcem 6 let ode dne prodeje.

Použití záložního padáku
- je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto
- vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 5 - 9 kg

odhození záložního padáku( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
- pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň se padák odhodí směrem do volného prostoru.
- kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeť ZP je nutné odhodit společně s kontejnerem)
- po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu.
- zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“
- řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku
- jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.

Vrchlík, Šňůry a Nosný Popruh
Nejdůležitější částí ZP je vrchlík. U konstrukce padáků řady WAY byla použita klasická konstrukce se středovou šňůrou. Každé pole se skládá ze dvou dílů, tím je docíleno větší pevnosti a pružnosti při zachování nízké váhy. Materiál použitý pro výrobu vrchlíku z větší části ovlivní jeho letové vlastnosti i schopnost rychlého otevření. Blue Way je vyroben s francouské tkaniny Porcher Marine 90 82 Další částí jsou šňůry, padák má 18 hlavních a dvě středové. Jejich důležitou vlastností je pevnost a především schopnost pružit a pohltit část otevíracího rázu ZP. Šňůry 427439 mají pevnost, nosné - 220 daN, středové – 370 daN, pružnost 33% Nosný popruh má pevnost < 2000 daN

Vnitřní kontejner
Je vyroben z lehkých ale dostatečně pevných materiálů, jeho součástí jsou dvě vnitřní a dvě vnější lemovky s gumami pro uchycení šňůr, dvě oka pro uchycení otevírací rukojeti. Oka pro uchycení šňůr na vnější straně kontejneru jsou důležitá z bezpečnostních i funkčních důvodů. Slouží k tomu aby kontejner zůstal po odhození zajištěn a zavřen do vzdálenosti minimálně 1m. A to ze dvou důvodů, aby nedošlo k samovolnému otevření vnitřní kontejneru ihned po vytažení z vnějšího kontejneru. A také proto, aby se při odhození ZP začal otevírat v bezpečné vzdálenosti za aerodynamickým úplavem vytvořeným vaší tělem a zabránilo se tak nechtěnému zpoždění otevírání, nebo přisátí ZP k tělu pilota. Proto změnu vnitřního kontejneru musíte vždy konzultovat s výrobcem!

Venkovní kontejner

Dnes už většina moderních paraglidingových sedaček má integrovaný kontejner s otevírací rukojetí. Montáž ZP do vnějšího kontejneru musí provádět osoba pověřená výrobcem sedačky, nebo ZP, nebo autorizovaný dealer. I tak doporučujeme provádět si poté kontrolu funkčnosti záchranného systému jako celku pravidelně sami. A to tak, že si doma nebo v přírodě zavěsíte sedačku a zkusíte vytáhnout ZP. Nejprve pomalu, tak aby jste si mohli prohlédnout jak je vnější kontejner uzavřen. Poté v letové poloze se snažíte vytáhnout ZP z vnějšího kontejneru. Otevírací, lépe vytahovací síla by se měla pohybovat v rozmezí 6-10 kg

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně